Sözlükte "hatmetmek" ne demek?

1. Sona erdirmek, bitirmek.
2. Kuran'ı ya da herhangi bir kitabı baştan sona değin okuyup bitirmek, sona erdirmek.
3. Bir şeyi uzun uzun okumak.

Hatmetmek kelimesinin ingilizcesi

/y/ 1. to read (the Koran) from beginning to end. 2. colloq. to read (something) from cover to cover.
Köken: Arapça